pośrednictwo wizowe wizy do chin

Wizy uprawniające do wjazdu i pobytu w Indiach

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Dokument określający cel podróży

– zaproszenie od osoby prywatnejpobierz wzór 2

Ten dokument wystawiany jest przez rodzinę lub przyjaciół z kraju, do którego się wyjeżdża. Zaproszenie powinno zawierać:

  • dane osoby ubiegającej się o wizę (tak jak w paszporcie): imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, narodowość i numer paszportu;
  • daty wjazdu i wyjazdu, ilość wjazdów, długość podróży, adres, pod którym będzie przebywał zapraszany, cel odwiedzin;
  • dane osoby zapraszającej: imiona i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu.

Zaproszenie musi być napisane w języku angielskim.

– zaproszenie od firmy zagranicznejpobierz wzór 3

Ten dokument potwierdza chęć przyjęcia pracownika partnerskiej firmy/instytucji/uczelni. Zaproszenie powinno zawierać:

  • dane osoby ubiegającej się o wizę (tak jak w paszporcie): imiona i nazwisko, numer paszportu, datę i miejsce urodzenia, stanowisko w firmie/uczelni/Instytucji;
  • dane dot. podróży: ilość planowanych wjazdów do kraju, daty w jakich podróże mają się odbyć;
  • cel wizyty: należy krótko opisać cel wizyty;
  • dane instytucji zapraszającej: nazwa i adres firmy/instytucji/organizatora targów, dane rejestrowe firmy (np.: lokalny NIP i KRS).

Zaproszenie musi być wydrukowane na papierze firmowym, z pieczęcią i podpisem osób upoważnionych.

– list polecający od firmy wnioskodawcypobierz wzór 4

Ten dokument jest wystawiany przez firmę/uczelnie/instytucje pracownika/studenta w związku z ubieganiem się o wizę. Pismo powinno zawierać:

Dane osoby ubiegającej się o wizę (tak jak w paszporcie): imiona i nazwisko, numer paszportu, datę i miejsce urodzenia, stanowisko w firmie/uczelni/Instytucji

Dane dot. podróży: ilość planowanych wjazdów do kraju, daty w jakich podróże mają się odbyć

Koszty: należy również podać kto płaci za wyjazd.

Cel wizyty: należy krótko opisać cel wizyty.

Dane firmy wystawiającej list: nazwa i adres firmy/instytucji/organizatora targów, dane rejestrowe firmy (NIP, KRS, REGON)

Pismo musi być wydrukowane na papierze firmowym, z pieczęcią i podpisem osób upoważnionych.

Jak można składać dokumenty?

– osobiście w biurze – należy przynieść wszystkie wymagane dokumenty; wniosek wizowy można wypełnić na miejscu.

– przesłać komplet dokumentów kurierem (zamów kuriera). W razie problemów prosimy o kontakt z biurem tel. 517 135 552, 32 258 89 35.

Sposób dostarczenia dokumentów do wizowania wybiera zawsze klient i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne niedostarczenia ich w odpowiednim terminie lub zagubienie.

O terminie odbioru owizowanego paszportu informujemy telefonicznie. Czas oczekiwania zależy od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji do biura, złożenia w konsulacie i rodzaju wyrabianej wizy.

Uwaga: Konsulat ma prawo odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i zwrotu kosztów.

Rodzaje wiz indyjskich

Cennik

1. opłaty konsularne

Lp.Rodzaj wizyOpłata wizowa (zł)ICWFOpłata z tytułu kosztów obsługi BLS
(w zł)
Całkowity koszt
(w zł)
1Wiza turystyczna184840232
2Wiza biznesowa667840715
3Wiza studencka (ważna na czas trwania kursu)345840393
4Wiza tranzytowa92840140
5Wiza wjazdowa (przyznawana w przypadku wyjazdu na konferencję, targi, sympozjum)368840416
6Wiza AIESEC667840715
7Wiza pracownicza552840600
8Wiza dla filmowćow i dokumentalistów368840416
9Wiza dziennikarska368840416
10Wiza rodzinna (dependent visa)368840416
11Wiza medyczna368840416
12Wiza badawcza (research visa)368840416
13Przeniesienie ważnej wizy wydanej przez Ambasadę Indii w Warszawie do nowego paszportu2384071

2. Pozostałe opłaty

  • Koszt pośrednictwa wizowego – 100 zł
  • Nieobowiązkowe ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą – zależy od ilości dni
  • Przesyłka kurierska – w zależności od Firmy – zamów kuriera

Informacje dodatkowe

1. Obywatele wszystkich państw potrzebują wizy, aby wjechać na terytorium Republiki Indii.

2. O wizę indyjską w Polsce mogą ubiegać się: obywatele RP, obywatele Litwy posiadający zezwolenie na pobyt w Polsce, osoby nieposiadające paszportu polskiego, ale mieszkające na stałe w Polsce.

3. Lista państw, których obywatele mają prawo do bezpłatnych wiz do Indii: Afganistan, Argentyna, Bangladesz, Korea Północna, Jamajka, Malediwy, Mongolia, Mauritius, Republika Południowej Afryki, Urugwaj. Koszt aplikowania o wizę indyjską w powyższych przypadkach wynosi 65zł (opłata pobierana przez Ambasadę Indii + opłata pobierana przez centrum obsługi wniosków wizowych BLS International Visa Services Poland).

4. Wiza indyjska ważna jest od daty wystawienia.

5. Aby przedłużyć wizę indyjską w trakcie pobytu w Indiach, należy skontaktować się z odpowiednim urzędem (FRRO – Foreigner Regional Registration Office) znajdującym się w najbliższej miejscowości. Jeśli przedłużenie wizy indyjskiej będzie możliwe, urząd poinformuje obcokrajowca o procedurze oraz wymaganych dokumentach.

6. Przebywanie na terenie Indii bez ważnej wizy jest traktowane jako poważne wykroczenie, a cudzoziemcy na okres prowadzonego dochodzenia podlegają zatrzymaniu w areszcie.

7. W przypadku utraty paszportu i otrzymania nowego dokumentu podróży istnieje obowiązek uzyskania nowej wizy na dalszy pobyt i/lub wyjazd z Indii.

8. Osoby niepełnoletnie, które jadą bez rodzica, muszą mieć notarialnie podpisany po angielsku dokument, gw którym będzie zawarte kto jest opiekunem, od kiedy do kiedy osoba upoważniona będzie sprawowała opiekę nad osobą niepełnoletnią.

9. Dzieci poniżej 18 roku życia do wniosków muszą mieć dołączoną kopie paszportów obojga rodziców oraz dokument napisany w języku angielskim, że rodzice biorą odpowiedzialność za swoje dziecko na czas pobytu w Indiach. Dokument ten musi być podpisany przez opiekunów/rodziców i zawierać imię i nazwisko oraz nr paszportu opiekuna, imię i nazwisko oraz nr paszportu dziecka.

10. Osoby pracujące jako dziennikarze lub w zawodzie związanym z mediami muszą aplikować o wizę dziennikarską (journalist), nawet jeśli wybierają się turystycznie. Do wniosku wizowego należy również dołączyć wypełniony i podpisany formularz.

11. Jeśli osoby ubiegające się o wizę Indyjską posiadają drugi paszport innej narodowości, do wniosku należy dołączyć skan tego paszportu.

12. Osoby, których praca dotyczy usług rządowych (Government services), muszą dołączyć do wniosku pismo w języku angielskim na papierze firmowym z podpisami przełożonych, że jadą w celu turystycznym a nie biznesowym i nie będą w Indiach wykonywać żadnej pracy.

13. Osoby posiadające współmałżonka o narodowości hinduskiej muszą aplikować o wizę Entry. Należy do wniosku dołączyć dokumenty: akt małżeństwa (potwierdzony przez MZ), kopię paszportu współmałżonka, akty urodzenia dzieci.

14. Osoby, które pracują jako żołnierze, policjanci, w straży miejskiej muszą do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany formularz.

15. Wnioskodawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za składane wnioski. Wszelkie nieprawdziwe udokumentowanie lub nieprawidłowa interpretacja faktów i informacji wynikających ze złożonych wniosków będzie miała bezpośredni wpływ na decyzję dotyczącą wydania wizy przez ambasadę Indii w Warszawie.

16. Wszystkie pisma powinny być sporządzone w języku angielskim i skierowane do ambasady Indii w Warszawie.

17. Proces przyznania wizy trwa obecnie około 10 dni roboczych. Termin ten został odgórnie ustalony przez ambasadę Republiki Indii i nie istnieje jakakolwiek możliwość przyśpieszenia procedury. Wniosek najlepiej jest składać co najmniej miesiąc przed odlotem.

18. Składanie wniosków – od 09:00 do 13:00; odbieranie paszportów – od 15:00 do 17:00.

19. Okres ważności wizy do Indii liczy się od daty jej wydania, a nie przyjazdu do Indii. Przyjazd i wyjazd z Indii muszą nastąpić w trakcie ważności wizy.

Informacje dotyczące poszczególnych typów wiz

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii wyłącznie w celach turystycznych, zwiedzania, wizyty na targach.

– Jednokrotna lub dwukrotna – wiza przyznawana na max 90 dni. Ważność wizy: 3 miesiące od daty wydania. Pomiędzy wjazdami powinna być przerwa 2 miesięcy (nie dotyczy wyjazdów do krajów ościennych).

– Wielokrotna – wiza przyznawana na max 180 dni. Ważność wizy: 6 miesięcy od momentu wydania.

Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

Opłaty
Opłata wizowa192,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie – ok. 10 dni

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych takich jak: targi, podpisywanie umów, wizyty w fabrykach, konferencje, spotkania i negocjacje biznesowe, kontrola produktów i kupno produktów, badanie rynku, udział w szkoleniu. Przeznaczona dla pracowników lub kadry zarządzającej.

– Jednokrotna, dwukrotna – wiza przyznawana na max. 90 dni i ważna 3 miesiące od momentu wydania.

– Wielokrotna – wiza przyznawana na max. 180 dni i ważna 6 miesięcy od momentu wydania.

Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Zaproszenie (oryginał, kopia lub skan) z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 3

6. Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach. Pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 4

Obcokrajowiec może aplikować o wizę biznesową w Ambasadzie Republiki Indii w Warszawie, jeśli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż dwa lata oraz posiada kartę pobytu lub dokument zameldowania.

Opłaty
Opłata wizowa675,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie: około 10 dni

Konsulat sam określa czy wyjazd jest biznesowy, czy pracowniczy.

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia pracy na statku (w przypadku marynarzy), instalacji lub naprawy sprzętu, przeprowadzenia szkolenia w firmie indyjskiej. Przyznawana jest max. na 180 dni i ważna do 12 miesięcy od daty wydania, wielokrotna. Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Kopia kontraktu pomiędzy firmą wysyłającą pracownika a firmą zapraszającą z Indii (kontrakt musi pokrywać pełen okres wizy).

6. Pismo zapraszające (oryginał, kopia lub skan) z firmy indyjskiej lub od partnera w Indiach (w przypadku marynarzy) wyjaśniające charakter pracy, która ma być wykonana przez wnioskodawcę, czas jej trwania i oferowane wynagrodzenie. Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 3

7. Pismo delegujące z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 4

8. Kopia rejestracji firmy, organizacji lub instytucji w Indiach.

9. CV w języku angielskim.

10. Dyplom ukończenia – przedstawić do wglądu szkoły/studiów, potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

11. Książeczka marynarska do wglądu (tylko w przypadku wyjazdu do pracy na statku).

Opłaty
Opłata wizowa560,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie: od 10 dni do 15-20

Konsulat sam określa czy wyjazd jest biznesowy, czy pracowniczy.

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia nauki na uniwersytecie, nauki jogi, wymiany studenckiej. Ważna na czas trwania kursu.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Pismo z uniwersytetu, szkoły lub instytutu, gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę, zawierające informacje o studiach/kursie, czasie ich trwania oraz potwierdzenie przyjęcia.

6. Dowód uiszczenia opłaty za studia lub kurs.

7. Kopia rejestracji uniwersytetu lub szkoły w Indiach, gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę.

8. Wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy, nie mniej niż 3 miesiące (wymagane przez ambasadę Indii w celu sprawdzenia czy aplikujący będzie w stanie pokryć koszty utrzymania w czasie pobytu w Indiach).

Opłaty
Opłata wizowa353,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie: około 10 dni

Wydawana osobom wyjeżdżającym w celu odwiedzin.

– Wielokrotna – przyznawana na max. 180 dni. Ważność wizy: 6 miesięcy od daty wydania lub 12 miesięcy w przypadku wizy rocznej.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Zaproszenie od osoby prywatnej. Pobierz wzór 2

Opłaty

Wiza do 6 miesięcy:
Opłata wizowa376,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł
Wiza roczna:
Opłata wizowa560,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie: około 10 dni

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu odwiedzenia rodziny oraz osobom, których małżonka/małżonek jest obywatelem Indii. Wydawana jest także członkom rodziny osoby, która jest zatrudniona w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej.

Wiza przyznawana jest max. na 180 dni i ważna jest 6 miesięcy od momentu wydania. Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Kopia odpisu aktu małżeństwa (w przypadku osób, których małżonek jest obywatelem Indii). Kopia indyjskiego paszportu małżonki/małżonka.

6. Kopia odpisu aktu urodzenia (w przypadku obcokrajowców, których przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem Indii). Kopia indyjskiego paszportu matki/ojca.

7. Kopia paszportu oraz ważnej wizy indyjskiej obcokrajowca, który jest zatrudniony w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej.

8. Pismo zapraszające z firmy indyjskiej, w której obcokrajowiec jest zatrudniony, dla członka/członków jego rodziny, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawców w trakcie ich pobytu w Indiach. Pismo musi być zaadresowane do ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 3

Opłaty
Opłata wizowa376,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie: około 10 dni

Wiza ma zastosowanie tylko przy wyjazdach innych niż turystyczne i biznesowe (np. dla załóg statków lub platform). Wydawana na przejazd przez Indie. Nie wydawana osobom, które zamierzają wjechać do Indii w celach turystycznych. Jednokrotna, uprawnia do maksymalnego pobytu 15 dni na terenie Indii. Wiza ważna jest na 180 dni od momentu wydania. Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego do Indii oraz kopia biletów na dalszą podróż (opłacone), ważne wizy do krajów docelowych.

5. Kopia książeczki marynarskiej (w przypadku marynarzy).

6. Pismo delegujące z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony, wyjaśniające powód aplikowania o wizę tranzytową. Pismo musi być zaadresowane do ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy). Pobierz wzór 4

7. Pismo od indyjskiego agenta zawierające informacje o pobycie w Indiach. Pismo musi być zaadresowane do ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy).

Opłaty
Opłata wizowa192,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie: około 10 dni

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach dziennikarskich.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)

5. Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach. Pismo musi być zaadresowane do ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 4

6. Pismo zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)

7. W przypadku współpracy z firmą indyjską, należy przedłożyć pismo od partnera w Indiach, zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach, oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach. Pobierz wzór 3

8. Ambasada Indii w Warszawie może poprosić wnioskodawcę o przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Opłaty
Opłata wizowa376,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie: około 10 dni

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu nakręcenia filmu

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie oraz listę planowanych miejsc do odwiedzenia.

6. Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające listę wszystkich wnioskodawców (imiona, nazwiska oraz numery paszportów).

7. Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD).

8. Pismo od partnera indyjskiego, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie.

9. Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Indiach.

10. Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministry of Information & Broadcasting w Indiach.

W celu otrzymania wyżej wymienionych zezwoleń, prosimy o telefoniczne umówienie się na spotkanie z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Indii w Warszawie.

Opłaty
Opłata wizowa376,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie: około 10 dni

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia leczenia (wyłącznie w przypadku poważnych schorzeń medycznych).

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz (wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza, potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na leczenie oraz zawierające informacje o chorobie i przewidywanym czasie leczenia.

6. Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza, zawierające dane osoby, która zamierza towarzyszyć wnioskodawcy.

7. Kopia dokumentów potwierdzających przebyte leczenie w kraju wnioskodawcy.

8. Oświadczenie napisane w języku angielskim i poświadczone notarialnie, podpisane przez wnioskodawcę lub najbliższego członka rodziny, o wzięciu odpowiedzialności za aplikującego w trakcie jego pobytu w Indiach.

Opłaty
Opłata wizowa376,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie: około 10 dni

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu przeprowadzenia badań.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Pismo, napisane przez wnioskodawcę, zawierające następujące informacje: przedmiot badań, całkowity czas trwania badań w Indiach, listę planowanych miejsc do odwiedzenia w Indiach w czasie trwania badań, szczegóły dotyczące poprzednich wizyt w Indiach.

6. Potwierdzenie przyjęcia wnioskodawcy do instytutu w Indiach, gdzie projekt badawczy będzie miał miejsce.

7. Kopia pisma z departamentu szkolnictwa wyższego w Ministerstwie HRD w Indiach, zawierającego informacje o planowanym programie badawczym.

8. Kopia pisma z indyjskiego instytutu zaadresowanego do Ministerstwa HRD w Indiach zatwierdzającego projekt badawczy.

9. Pismo polecające z instytucji, uniwersytetu lub organizacji gdzie wnioskodawca obecnie pracuje lub studiuje. pobierz wzór 4

10. Udokumentowanie posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych na sfinansowanie projektu badawczego w Indiach.

11. Osoby które posiadają kartę OCI/PIO potrzebują specjalnego pozwolenia, aby wykonywać projekty badawcze w Indiach.

12. Ambasada Indii może poprosić wnioskodawcę o przedłożenie dodatkowych dokumentów.

13. Wszystkie pisma powinny być sporządzone w języku angielskim i skierowane do ambasady Indii w Warszawie.

Opłaty
Opłata wizowa376,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie: około 10 dni

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu wzięcia udziału w konferencji, targach, sympozjum. Przyznawana jest max. na 90 dni i ważna 3 miesiące od daty wydania. Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie, pod przyklejonym zdjęciem, oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517 135 553 lub 32 258 89 35.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Zaproszenie z firmy/instytucji indyjskiej lub organizatora konferencji, targów lub sympozjum. Pismo zapraszające musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz musi zawierać dane osoby zapraszanej. Może być skanem lub kopią oryginału. Kopia zaproszenia musi być także wysłana faxem do sekcji wizowej ambasady Indii w Warszawie. Pobierz wzór 3

6. Pismo delegujące z firmy, instytucji lub uniwersytetu gdzie wnioskodawca jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach. Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 4

7. Do wniosku należy również dołączyć następujące certyfikaty i zaświadczenia:

poświadczenie bezpieczeństwa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indii (Copy of the security clearance from the Ministry of External Affairs, India);

zezwolenie polityczne z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Indii (Copy of the political clearance from the Ministry of Home Affairs, India);

zgoda administracyjna od związanego z tematem konferencji ministerstwa z Indii (Copy of the administrative approval from the Nodal Ministry, India);

zezwolenie od władz prowincji Indii, w której odbywa się konferencja (Copy of the clearance from the concerned State Government).

8. Aby otrzymać wyżej wymienione certyfikaty oraz zaświadczenia, należy skontaktować się z partnerem indyjskim lub organizatorem danego wydarzenia.

– link na stronę MHA Indii dotyczący tej wizy: http://www.mha.nic.in/uniquepage.asp?Id_Pk=336

Opłaty
Opłata wizowa376,00 zł
Opłata za BLS40,00 zł
Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Czas oczekiwania w ambasadzie: około 10 dni