wizy na białoruś

Wizy uprawniające do wjazdu i pobytu na Białoruś

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy, i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

W przypadku konieczności wjazdu do Federacji Rosyjskiej w celu leczenia lub zgonu bliskiego krewnego termin ważności paszportu nie powinien upływać przed końcem terminu ważności wizy.

2. Zdjęcie

Zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.

3. Wniosek wizowy

Wypełniony komputerowo i osobiście podpisany wniosek wizowy – pobierz wzór 7

4. Ubezpieczenie

Polisa ubezpieczenia medycznego do 20 000 euro ważna na terytorium Białorusi. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.

5. Dokument określający cel podróży:

W przypadku wizy turystycznej – oryginał lub kopia vouchera turystycznego, przy pobycie dłuższym niż 10 dni – potwierdzenie rezerwacji hotelowej.

W przypadku wizy prywatnej:

 • zaproszenie od obywatela Białorusi wydane przez urząd obywatelstwa i migracji i/lub kopia paszportu osoby zapraszającej zawierająca dane osobowe oraz dane meldunkowe;
 • wyjazd na groby krewnych – zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty, potwierdzające pochówek, wystawione przez władze białoruskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię);
 • w przypadku ciężkiej choroby lub zgonu bliskiego krewnego z Białorusi należy dołączyć potwierdzenie białoruskiego zakładu leczniczego o ciężkiej chorobie krewnego, lub akt zgonu lub telegram międzynarodowy zawiadamiający o zgonie oraz dokument potwierdzający bliskie pokrewieństwo.

W przypadku wizy biznesowej – oryginał zaproszenia od firmy białoruskiej, jej certyfikat rejestracyjny, kopia kontraktu, zaświadczenie o zatrudnieniu i zajmowanym stanowisku na firmowym papierze (oryginał).

W przypadku wizy dla kierowców zawodowych – list firmowy do Konsulatu RB z prośbą o wydanie wizy dla kierowcy zatrudnionego w firmie przewozowej z podaniem jego danych paszportowych i określeniem rodzaju i terminu trwania wizy oraz zaświadczenie z ZMPD, ksero licencji na przewozy międzynarodowe, ksero prawa jazdy.

W przypadku wizy tranzytowej – kopia ważnych biletów kolejowych lub lotniczych, kopia wizy państwa docelowego . W tranzycie samochodowym – skierowanie od firmy zatrudniającej kierowcę.

W przypadku wizy naukowej, sportowej, dziennikarskiej – zaproszenie od instytucji białoruskiej oraz ewentualnie skierowanie od pracodawcy i legitymacja.

Rodzaje wiz

Wiza daje prawo jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego pobytu w Białorusi w zależności od typu wizy. Wiza jednokrotna pozwala na wjazd do Białorusi jeden raz, wiza dwukrotna – na dwukrotny wjazd i wiza wielokrotna – na wjazd więcej niż dwa razy.
Wizy jedno- i dwukrotne wydawane są na okres do 30 dni, wizy wielokrotne – na 90 dni lub roczne.
Wizy wielokrotne wydawane są tylko dla osób, które wcześniej wyjeżdżały już na Białoruś.
Wizy trzymiesięczne pozwalają na pobyt do 45 dni łącznie, wizy roczne – do 180 dni.

Termin wizowania
Wizę uzyskuje się w trybie normalnym do 5 dni roboczych, w trybie ekspresowym – w ciągu 48 godzin, licząc od momentu złożenia pełnego kompletu dokumentów.
Konsul może zażądać innych dokumentów potwierdzających dane znajdujące się we wniosku wizowym oraz zaprosić wnioskodawcę na rozmowę wyjaśniającą.

Osoby małoletnie (dzieci)

Dla osób niepełnoletnich wymagane są kopie stron paszportów rodziców zawierające dane osobowe ze zdjęciem.

Cennik

1. Opłaty konsularne (ceny w zł)

Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły) / do 3 dni (tryb ekspresowy)

Typ wizyTryb zwykłyTryb ekspresowy
wiza turystyczna jednokrotna do 30 dni2550
wiza turystyczna dwukrotna do 30 dni3560
wiza służbowa, prywatna jednokrotna do 30 dni2550
wiza służbowa, prywatna dwukrotna do 30 dni3560
wiza służbowa, prywatna wielokrotna na 90 dni6085
wiza służbowa wielokrotna roczna150175
wiza tranzytowa jednokrotna1035
wiza tranzytowa dwukrotna1540
wiza tranzytowa wielokrotna3560
wiza grupowa (min.5 osób) jednokrotna1035
wiza grupowa (min.5 osób) dwukrotna1843

Pozostałe opłaty

 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • voucher turystyczny  –  od 100 zł (do nabycia w biurze),
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni.

Wymagane dokumenty

1. Voucher turystyczny i rezerwacja hotelowa
Podstawą uzyskania wizy jest voucher turystyczny (oryginał lub kopia). Przy pobycie dłuższym niż 10 dni niezbędne jest potwierdzenie rezerwacji hotelowej (oryginał lub kopia). Wiza może być maksymalnie do 30 dni, jest jedno- lub dwukrotna.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego o wymiarach 3,5×4,5 cm, kolorowe, wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy i zrobione na wprost.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony komputerowo i osobiście podpisany wniosek wizowy – pobierz wzór 7

5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 20 000 euro ważna na terytorium Białorusi. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.
 
Cena wizy turystycznej (podane w euro)

– jednokrotnej do 30 dni

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 25 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 50 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • voucher turystyczny – od 100 zł (do nabycia w biurze),
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 6 – 12 dni – 29 zł.

– dwukrotnej do 30 dni

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 35 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 60 euro
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • voucher turystyczny – od 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 25 – 27 dni – 58 zł.

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie
Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie (oryginał) od obywatela Białorusi wydane przez urząd obywatelstwa i migracji oraz kopia paszportu osoby zapraszającej zawierająca dane osobowe oraz dane meldunkowe. W przypadku wiz krótszych niż 30 dni, najczęściej do 10 dni, wystarczy do wniosku dołączyć ksero paszportu osoby zapraszającej wraz ze stroną z meldunkiem. Można uzyskać wizę jedno- lub dwukrotną do 30 dni lub wielokrotną do 90 dni (lub roczną). Zaproszenie powinno zawierać: wzór zaproszenia 8.

W przypadku wyjazdu na groby krewnych zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty potwierdzające pochówek, wystawione przez władze białoruskie, a także dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię).

W przypadku ciężkiej choroby lub zgonu bliskiego krewnego z Białorusi należy dołączyć potwierdzenie białoruskiego zakładu leczniczego o ciężkiej chorobie krewnego lub akt zgonu, lub telegram międzynarodowy zawiadamiający o zgonie oraz dokument potwierdzający bliskie pokrewieństwo.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego o wymiarach 3,5×4,5 cm, kolorowe, wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy i zrobione na wprost.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony komputerowo i osobiście podpisany wniosek wizowy; pobierz wzór 7

5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 20 000 euro ważna na terytorium Białorusi. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.
 
Cena wizy prywatnej  (podane w euro)

– jednokrotnej do 30 dni

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) –  25 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 50 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni    np. od 6 – 12 dni – 29 zł.

– dwukrotnej do 30 dni

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) –  35 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 60 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 22 – 24 dni – 49 zł.

– wielokrotnej do 90 dni (45 dni pobytu)

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)  –  60 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) –  85 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 64 – 66 dni – 98 zł.

– wielokrotnej rocznej (180 dni pobytu)

 • rozpatrywanie wniosku ok. 10 dni (tryb zwykły) –  150 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 175 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 151 – 180 dni – 149 zł.

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie
Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie (oryginał lub kolorowy skan) – podanie od firmy białoruskiej na papierze firmowym adresowane do Wydziału konsularnego. Zaproszenie powinno zawierać: wzór zaproszenia 9.

W przypadku wizy wielokrotnej do 90 dni oprócz zaproszenia może być wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu i zajmowanym stanowisku na firmowym papierze w oryginale.

W przypadku wiz wielokrotnych rocznych należy oprócz zaproszenia dołączyć oryginał wypisu z rejestru państwowego osób prawnych oraz przedsiębiorców indywidualnych RB o rejestracji firmy białoruskiej lub kopię zaświadczenia o rejestracji firmy białoruskiej potwierdzonej przez notariusza, kopię kontraktu z firmą białoruską oraz zaświadczenie(oryginał) o zatrudnieniu i zajmowanym stanowisku na firmowym papierze i podpisane przez osobę zarządzającą firmą.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego o wymiarach 3,5×4,5 cm, kolorowe, wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy i zrobione na wprost.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony komputerowo i osobiście podpisany wniosek wizowy – pobierz wzór 7.

5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 20 000 euro ważna na terytorium Białorusi. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.
 
Cena wizy biznesowej (służbowej) (podane w euro)

– jednokrotnej do 30 dni

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 25 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 50 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni np. od 6 – 12 dni – 29 zł.

– dwukrotnej do 30 dni

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 35 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 60 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 22 – 24 dni – 49 zł.

– wielokrotnej do 90 dni ( w tym 45 dni pobytu)

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 60 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 85 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 64 – 66 dni – 98 zł.

– wielokrotnej rocznej (w tym 180 dni pobytu)

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 150 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 175 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 151 – 180 dni – 149 zł.

Wymagane dokumenty

1. List firmowy
Podstawą uzyskania wizy jest list firmowy adresowany do Konsulatu RB z prośbą o wydanie wizy dla kierowcy zatrudnionego w firmie przewozowej z podaniem jego danych paszportowych i określeniem rodzaju i terminu trwania wizy. Należy również dołączyć: zaświadczenie z ZMPD, ksero licencji na przewozy międzynarodowe, ksero prawa jazdy.

Można uzyskać wizę jedno- lub dwukrotną do 30 dni, wielokrotną do 90 dni lub roczną. W trakcie trwania wizy rocznej na terytorium Białorusi można przebywać łącznie 180 dni.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm, kolorowe, wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, typu paszportowego.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony komputerowo i osobiście podpisany wniosek wizowy – pobierz wzór 7.

5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 20 000 euro ważna na terytorium Białorusi. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.

Cena wizy (podane w euro)

– jednokrotnej do 30 dni

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 25 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 50 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni    np. od 6 – 12 dni – 29 zł.

– dwukrotnej do 30 dni

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 35 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 60 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 22 – 24 dni – 49 zł.

– wielokrotnej do 90 dni (45 dni pobytu)

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) –  60 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 85 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 64 – 66 dni – 98 zł.

– wielokrotnej rocznej (180 dni pobytu)

 • rozpatrywanie wniosku ok. 16 dni (tryb zwykły) – 150 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb ekspresowy) – 175 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 151 – 180 dni – 149 zł.

Wymagane dokumenty

1. Wiza państwa docelowego
Podstawą uzyskania wizy jest kopia wizy państwa docelowego oraz kopia biletów lotniczych, kolejowych lub ubezpieczenie. Wizę można uzyskać jedno- lub dwukrotną albo wielokrotną (dla kierowców zawodowych). Wiza wydawana jest na okres nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi.

W przypadku kierowców zawodowych należy przedłożyć dodatkowo pismo od firmy adresowane do konsulatu RB z prośbą o wydanie wizy zawierające dane paszportowe kierowcy oraz rodzaj i termin wizy.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego o wymiarach 3,5×4,5 cm, kolorowe, wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy i zrobione na wprost.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony komputerowo i osobiście podpisany wniosek wizowy – pobierz wzór 7.

5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 20 000 euro ważna na terytorium Białorusi. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.
 
Cena wizy tranzytowej (podane w euro)

– jednokrotnej

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 10 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 35 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 1 do 3 dni – 9 zł.

– dwukrotnej

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 15 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 40 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 4 – 5 dni – 19 zł.

– wielokrotnej

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) –  35 euro,
 • rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) – 60 euro,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie w zależności od ilości dni.

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie
Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie od instytucji białoruskiej oraz ewentualnie skierowanie od pracodawcy i legitymacja.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego o wymiarach 3,5×4,5 cm, kolorowe, wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy i zrobione na wprost.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony komputerowo i osobiście podpisany wniosek wizowy – pobierz wzór 7.

5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 20 000 euro  ważna na terytorium Białorusi. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.

Pomagamy w uzyskaniu także chińskiej, rosyjskiej i każdej innej wizy. Gwarantujemy szybkie i skuteczne pośrednictwo wizowe w przypadku 81 krajów świata!