Karta Planeta Młodych

To produkt przeznaczony dla młodych osób w wieku od 5 lat do 39 lat. Nie trzeba być uczniem ani studentem. Karta Planeta Młodych to 10 wersji ubezpieczenia. W Polsce – Classic i Classic Sport, Świat-Travel, Travel Sport, Travel VIP i Travel Sport VIP.

Karta Classic (CA i CD) – działa na obszarze Polski.

Przeznaczona jest dla osób amatorsko uprawiających letnie i zimowe sporty (w tym narciarstwo, snowboard). Ubezpieczenie obowiązuje również w trakcie wolontariatu, staży, praktyk i w pracy zarobkowej (z wyłączeniem prac na wysokościach, pod ziemią i wodą oraz działań z użyciem niebezpiecznych narzędzi).

Karta Classic Sport (CSA i CSD) – działa na obszarze Polski.

Przeznaczona jest dla osób wyczynowo uprawiających sport, a więc członków klubów sportowych itp. biorących udział w obozach kondycyjnych, szkoleniowych oraz zawodach sportowych. Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się również zawodowe uprawianie sportu oraz udział w wyprawach o ekstremalnych warunkach klimatycznych. W skład karty wchodzi ubezpieczenie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka i sportów ekstremalnych. Ubezpieczenie obowiązuje również w trakcie wolontariatu, staży, praktyk i w pracy zarobkowej (z wyłączeniem prac na wysokościach, pod ziemią i wodą oraz działań z użyciem niebezpiecznych narzędzi) W skład karty Classic wchodzi jedynie ubezpieczenie NNW.

Karta Travel (TA i TD) – działa na obszarze wszystkich krajów świata poza Kanadą i USA.

Karta Travel przeznaczona jest dla osób często wyjeżdżający za granicę, na wymianę, staż, praktykę, wolontariat czy też do pracy zarobkowej (z wyłączeniem prac na wysokościach, pod ziemią i wodą oraz działań z użyciem niebezpiecznych narzędzi). Wersja Travel przeznaczona jest dla osób amatorsko uprawiających letnie i zimowe sporty (w tym narciarstwo, snowboard). W skład ubezpieczenia wchodzą: KL (koszty leczenia – poza granicami Polski), NNW I OC w Polsce i za granicą.

Karta Travel Sport (TSA i TSD) – działa na terenie całego świata poza Kanadą i USA.

Karta przeznaczona jest dla osób wyczynowo uprawiających sport lub wyjeżdżających na wyprawę, ekspedycję do miejsc o ekstremalnych warunkach przyrodniczo-klimatycznych.
W skład karty wchodzą wszelkie formy pracy tak zarobkowej jak i niezarobkowej oraz ubezpieczenie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka i sportów ekstremalnych, wyczynowe uprawianie sportu w ramach sekcji i klubów sportowych, uczestnictwo w zawodach i obozach kondycyjno-sprawnościowych.

Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się również zawodowe uprawianie sportu oraz wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. Tak więc różnego rodzaju ekspedycje, wyprawy w wysokie partie gór, wyprawy na pustynie do dżungli itp. Choroby tropikalne o ile nie wynikają z zaniedbania obowiązkowych szczepień są objęte ubezpieczeniem. W skład ubezpieczenia wchodzą:
KL (koszty leczenia – poza granicami Polski), NNW I OC w Polsce i za granicą.

Karta Travel VIP (TDV) i Karta Travel Sport VIP (TSDV) – działa na terenie całego świata.

Karty przeznaczone są dla osób wybierających się do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Wariant Sport posiada rozszerzenie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowych i ekstremalnych. W skład ubezpieczenia wchodzą: KL (poza granicami Polski), NNW I OC w Polsce i za granicą.

Wysokość składek członkowskich

Wariant Karty Wersja Karty Koszt jednostkowy składki Obszar
Karta Classic CA 35,00 zł Polska
CD 48,00 zł
Karta Classic Sport CSA 55,00 zł
CSD 75,00 zł
Karta Travel TA 60,00 zł Świat bez USA i Kanady
TD 70,00 zł
Karta Travel Sport TSA 90,00 zł
TSD 110,00 zł
Karta Travel Vip TDV 230,00 zł Świat, Usa, Kanada
Karta Travel Sport Vip TSDV 260,00 zł

Limity ubezpieczeń

NNW

  • „A” – w wysokości 7000 zł,
  • „D” – w wysokości 20 000 zł

KL

  • w wysokości 60 000 zł – zawiera min. opiekę dentystyczną do 250 euro, transport poszkodowanego, akcję ratowniczą w górach do 5000 euro

OC

  • w wysokości 50000 euro – w życiu prywatnym
  • w wysokości 25 000 euro – w trakcie uprawiania sportów

Zainteresowała cię nasza oferta kart zniżkowych? Zadzwoń 517 135 552, aby dowiedzieć się więcej!

Życzymy udanych i bezpiecznych wyjazdów
Pośrednictwo wizowe BP Centrum