wizy do rosji wizy na białoruś

Wizy uprawniające do wjazdu i pobytu w Wietnamie

Wymagane dokumenty

Obywatele Polski zamierzający odwiedzić Wietnam zobowiązani są posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium tego kraju. W zależności od celu wjazdu wydawane są wizy turystyczne i biznesowe, jednokrotne lub wielokrotne. Wiza wydawana jest na ilość dni podanych we wniosku i ważna tylko w te dni. Do uzyskania wizy wietnamskiej wymagane są następujące dokumenty:

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://visa.mofa.gov.vn/homepage.aspx

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i instrukcją, a następnie szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem (32 258 89 35 lub 517 135 553).

4. Dokument określający cel podróży w przypadku wyjazdu biznesowego. Takim dokumentem jest zaproszenie z firmy wietnamskiej (oryginał, scan, kopia) potwierdzone przez Wydział ds. Imigracji przesłane z Wietnamu do konsulatu w Warszawie. Pobierz wzór

Zaproszenie powinno zawierać:

Dane osoby ubiegającej się o wizę (tak jak w paszporcie): imiona i nazwisko, numer paszportu, datę i miejsce urodzenia, stanowisko w firmie/uczelni/Instytucji.

Dane dot. podróży:, ilość planowanych wjazdów do kraju, daty, w jakich podróże mają się odbyć

Cel wizyty: należy krótko opisać cel wizyty.

Dane instytucji zapraszającej: nazwa i adres firmy/instytucji/organizatora targów, dane rejestrowe firmy (np.: lokalny NIP i KRS)

Zaproszenie musi być wydrukowane na papierze firmowym, z pieczęcią i podpisem osób upoważnionych.

Jak można składać dokumenty?

– osobiście w biurze – należy przynieść wszystkie wymagane dokumenty; wniosek wizowy można wypełnić na miejscu.

– przesłać komplet dokumentów kurierem (zamów kuriera). W razie problemów prosimy o kontakt z biurem tel. 517 135 552.

Sposób dostarczenia dokumentów do wizowania wybiera zawsze klient i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne niedostarczenia ich w odpowiednim terminie lub zagubienie.

O terminie odbioru owizowanego paszportu informujemy telefonicznie. Czas oczekiwania zależy od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji do biura, złożenia w konsulacie i rodzaju wyrabianej wizy.

Uwaga: Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny i zwrotu kosztów

Rodzaje wiz wietnamskich

Cennik

Rodzaj wizy Opłata konsularna
Wiza turystyczna (do 14, 30, 90 dni) 230/250/450 zł
Wiza biznesowa (do 14, 30, 90 dni) 230/250/450 zł

Przeznaczona dla osób wyjeżdżających do Wietnamu w celach turystycznych – zwiedzanie kraju, wycieczki turystyczne, a także wizyty u rodziny i znajomych i załatwianie spraw prywatnych. Wizy jednokrotne i wielokrotne wydawane są na okres do 15, do 30 i do 90 dni. Wiza jest ważna w terminach podanych we wniosku.

– Jednokrotna – wiza przyznawana do 15 i 30 dni

– Wielokrotna – wiza przyznawana do 30 i 90 dni.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://visa.mofa.gov.vn/homepage.aspx

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór i instrukcję), a następnie szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem (32 258 89 35 lub 517 135 553).

Opłaty

1. Opłata wizowa: Czas oczekiwania w Ambasadzie:
wiza jednokrotna do 15 dni 230,00 zł 1 dzień roboczy
wiza jednokrotna do 30 dni 250,00 zł 1 tydzień
wiza wielokrotna C1 do 30 dni 250,00 zł 1 tydzień
wiza wielokrotna B1 do 90 dni 450,00 zł 1 tydzień
2. Pośrednictwo wizowe 100,00 zł

Przeznaczona dla osób wyjeżdżających do Wietnamu w celach biznesowych, na targi, rozmowy handlowe. Wizy jednokrotne i wielokrotne wydawane są na okres do 15, do 30 i do 90 dni. Wiza jest ważna w terminach podanych we wniosku.

– Jednokrotna – wiza przyznawana do 15 i 30 dni

– Wielokrotna – wiza przyznawana do 30 i 90 dni.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://visa.mofa.gov.vn/homepage.aspx

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór i instrukcję), a następnie szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem (32 258 89 35 lub 517 135 553).

4. Dokument określający cel podróży
Zaproszenie z firmy wietnamskiej (oryginał, scan, kopia) potwierdzone przez Wydział ds. Imigracji zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Wietnamie; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane i wysłane do Ambasady Wietnamu w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór

Opłaty

1. Opłata wizowa: Czas oczekiwania w Ambasadzie:
wiza jednokrotna do 15 dni 230,00 zł 1 dzień roboczy
wiza jednokrotna do 30 dni 250,00 zł 1 tydzień
wiza wielokrotna C1 do 30 dni 250,00 zł 1 tydzień
wiza wielokrotna B1 do 90 dni 450,00 zł 1 tydzień
2. Pośrednictwo wizowe 100,00 zł