wizy do rosji wizy na białoruś

Wizy uprawniające do wjazdu i pobytu w Wietnamie

Wymagane dokumenty

Obywatele Polski zamierzający odwiedzić Wietnam zobowiązani są posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium tego kraju. W zależności od celu wjazdu wydawane są wizy turystyczne i biznesowe, jednokrotne lub wielokrotne. Wiza wydawana jest na ilość dni podanych we wniosku i ważna tylko w te dni. Do uzyskania wizy wietnamskiej wymagane są następujące dokumenty:

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://visa.mofa.gov.vn/homepage.aspx

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór 1) i instrukcją, a następnie szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem (32 258 89 35 lub 517 135 553).

4. Dokument określający cel podróży w przypadku wyjazdu biznesowego. Takim dokumentem jest zaproszenie z firmy wietnamskiej (oryginał, scan, kopia) potwierdzone przez Wydział ds. Imigracji przesłane z Wietnamu do konsulatu w Warszawie. Pobierz wzór

Zaproszenie powinno zawierać:

Dane osoby ubiegającej się o wizę (tak jak w paszporcie): imiona i nazwisko, numer paszportu, datę i miejsce urodzenia, stanowisko w firmie/uczelni/Instytucji.

Dane dot. podróży:, ilość planowanych wjazdów do kraju, daty, w jakich podróże mają się odbyć

Cel wizyty: należy krótko opisać cel wizyty.

Dane instytucji zapraszającej: nazwa i adres firmy/instytucji/organizatora targów, dane rejestrowe firmy (np.: lokalny NIP i KRS)

Zaproszenie musi być wydrukowane na papierze firmowym, z pieczęcią i podpisem osób upoważnionych.

Jak można składać dokumenty?

– osobiście w biurze – należy przynieść wszystkie wymagane dokumenty; wniosek wizowy można wypełnić na miejscu.

– przesłać komplet dokumentów kurierem (zamów kuriera). W razie problemów prosimy o kontakt z biurem tel. 517 135 552.

Sposób dostarczenia dokumentów do wizowania wybiera zawsze klient i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne niedostarczenia ich w odpowiednim terminie lub zagubienie.

O terminie odbioru owizowanego paszportu informujemy telefonicznie. Czas oczekiwania zależy od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji do biura, złożenia w konsulacie i rodzaju wyrabianej wizy.

Uwaga: Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny i zwrotu kosztów

Rodzaje wiz wietnamskich

Cennik

Rodzaj wizyOpłata konsularna
Wiza turystyczna (do 14, 30, 90 dni)230/250/450 zł
Wiza biznesowa (do 14, 30, 90 dni)230/250/450 zł

Przeznaczona dla osób wyjeżdżających do Wietnamu w celach turystycznych – zwiedzanie kraju, wycieczki turystyczne, a także wizyty u rodziny i znajomych i załatwianie spraw prywatnych. Wizy jednokrotne i wielokrotne wydawane są na okres do 15, do 30 i do 90 dni. Wiza jest ważna w terminach podanych we wniosku.

– Jednokrotna – wiza przyznawana do 15 i 30 dni

– Wielokrotna – wiza przyznawana do 30 i 90 dni.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://visa.mofa.gov.vn/homepage.aspx

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór i instrukcję), a następnie szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem (32 258 89 35 lub 517 135 553).

Opłaty

1. Opłata wizowa:Czas oczekiwania w Ambasadzie:
wiza jednokrotna do 15 dni230,00 zł1 dzień roboczy
wiza jednokrotna do 30 dni250,00 zł1 tydzień
wiza wielokrotna C1 do 30 dni250,00 zł1 tydzień
wiza wielokrotna B1 do 90 dni450,00 zł1 tydzień
2. Pośrednictwo wizowe100,00 zł

Przeznaczona dla osób wyjeżdżających do Wietnamu w celach biznesowych, na targi, rozmowy handlowe. Wizy jednokrotne i wielokrotne wydawane są na okres do 15, do 30 i do 90 dni. Wiza jest ważna w terminach podanych we wniosku.

– Jednokrotna – wiza przyznawana do 15 i 30 dni

– Wielokrotna – wiza przyznawana do 30 i 90 dni.

Wymagane dokumenty

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego, o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy
Kliknij w poniższy link, aby pobrać wniosek: http://visa.mofa.gov.vn/homepage.aspx

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem (pobierz wzór i instrukcję), a następnie szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem (32 258 89 35 lub 517 135 553).

4. Dokument określający cel podróży
Zaproszenie z firmy wietnamskiej (oryginał, scan, kopia) potwierdzone przez Wydział ds. Imigracji zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Wietnamie; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane i wysłane do Ambasady Wietnamu w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór

Opłaty

1. Opłata wizowa:Czas oczekiwania w Ambasadzie:
wiza jednokrotna do 15 dni230,00 zł1 dzień roboczy
wiza jednokrotna do 30 dni250,00 zł1 tydzień
wiza wielokrotna C1 do 30 dni250,00 zł1 tydzień
wiza wielokrotna B1 do 90 dni450,00 zł1 tydzień
2. Pośrednictwo wizowe100,00 zł