pośrednictwo wizowe wizy na białoruś

Świat na wyciągnięcie ręki – z BP Centrum

Przesłanie dokumentów kurierem

Dokumenty niezbędne do wystawienia wizy można nam dostarczyć osobiście lub kurierem. Sposób dostarczenia wybiera klient, który także ponosi odpowiedzialność za ewentualne niedostarczenia ich w odpowiednim terminie lub zagubienie.

Jeśli decydują się Państwo skorzystać z kuriera, proponujemy jego zamówienie za naszym pośrednictwem:
W razie problemów prosimy o kontakt pod numerem 517 135 552.